به دنیا اومدن بچه وزغ از کمر مادرش - شبکه‌ما

وزغ سورینام دارای جثه ای بزرگ با حدود ۲۰ سانتیمتر قد و ظاهری شبیه برگ دارد.

به دنیا اومدن بچه وزغ از کمر مادرش

دسته بندی ها:
توضیحات:

وزغ سورینام دارای جثه ای بزرگ با حدود ۲۰ سانتیمتر قد و ظاهری شبیه برگ دارد. در فصل تخمگذاری وزغ نر تخم ها را داخل پوست ژله ای شده مادر فرو می کند و پس از چها ماه نوزادان کامل وزغ با قد ۲ سانتیمتری از کمر مادر به دنیا می آیند. یعنی تمام مراحل رشد درون کمر مادر اتفاق می افتد....