گنج یاب لیزری - شبکه‌ما

فلزیاب دیجیتال تفکیک طلا را بخواهد انجام دهد باید دارای مدار دیجیتال یا مدار با قطعات دیجیتال باید باشد و اینکه صفحه نمایشگر دیجیتال داشته...

گنج یاب لیزری

توضیحات:

فلزیاب دیجیتال تفکیک طلا را بخواهد انجام دهد باید دارای مدار دیجیتال یا مدار با قطعات دیجیتال باید باشد و اینکه صفحه نمایشگر دیجیتال داشته باشد نشانه توان تفکیک فلزات یا طلا نمی باشد و فلزیاب فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی که با عدد VDI تفکیک مینماید حتماً باید دارای مدار با قطعات دیجیتال باشد

اعداد در سیستمها فلزیاب یا طلایاب یا گنج یاب  که بر روی صفحه نمایشگر اشکار میگردد بنابر جدول تفکیک و تشخیص VDI SCALE مشخص شده است و امکان دارد اعداد بصورت تکراری یا مربوط به صحنه کار و تغییرات در تنظیمات بر روی صفحه نمایشگر ظاهر میگردد

بعضی مواقع اعداد ظاهر شده در فلزیاب یا طلایاب یا گنج یاب مربوط به محل هدف نمی باشد اما بر روی طبقه تعیین شده در تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC در اعداد VDI ظاهر میگردد این امر از نوع تنظیم در ان منطقه و حساسیت ان نوع تنظیم بر دیگر منابع به غیر از هدف واقعی میباشد.

نوع تنظیم بر روی اعداد ظاهر شده اثر مستقیم دارد.