سگ رباتی شارژی - شبکه‌ما

العالم: این سگ قادر است تا زمان شارژ بعدی ۳۲ کیلومتر مسافت را بپیماید و تعادلش را حتی در صورتی که لگد بخورد یا تعادلش...

سگ رباتی شارژی

دسته بندی ها:
توضیحات:

العالم: این سگ قادر است تا زمان شارژ بعدی ۳۲ کیلومتر مسافت را بپیماید و تعادلش را حتی در صورتی که لگد بخورد یا تعادلش را از خواسته باشد از دست بدهد، حفظ نماید.