مکالمه زبان انگلیسی در 90 روز ( عفت بهبود ) - درس چهارم - شبکه‌ما

www.shabakema.com/video/383487/آموزش-شبیه-سازی-فلزاتی-مثل-طلا-ونقره-در-فتوشاپ www.shabakema.com/video/383486/آموزش-ساخت-یک-کار-فتوشاپی-زیبا www.shabakema.com/video/383481/آموزش-ساخت-گوی-رویایی www.shabakema.com/video/383479/آموزش-ساخت-درخت-کریسمس www.shabakema.com/video/383477/آموزش-رایگان-فتوشاپ-واردکردن-تصویر-وتوضیحاتdpi www.shabakema.com/video/383474/آموزش-ساخت-پایه-گلدان www.shabakema.com/video/383472/آموزش-رایگان-فتوشاپ-آشنایی-با-محیط-فتوشاپ-وتنظیمات www.shabakema.com/video/383471/آموزش-انتخاب-و-ساخت-رنگ-صحیح-درفتوشاپ%28-حتما-ببینید-%29 www.shabakema.com/video/383469/آموزش-ساخت-آکواریوم www.shabakema.com/video/383468/آموزش-فتوشاپ-cs6 www.shabakema.com/video/383467/آموزش-رایگان-فتوشاپ-آموزش-بخشcolor-modeوcmyk www.shabakema.com/video/383466/اسایدی-کردن-تصویر-کانال-dfootage-456 www.shabakema.com/video/383465/آموزش-رایگان-فتوشاپ-آموزش-ابزارprespective%28حتما-ببینید%29 www.shabakema.com/video/383464/اموزش-دوخت-تور-برای-تخت-خواب www.shabakema.com/video/383463/آموزش-رایگان-فتوشاپ-آموزش-ابزارfreetransform www.shabakema.com/video/383453/آموزش-بافت-حوله www.shabakema.com/video/383452/اسباب-بازی-گرانشی www.shabakema.com/video/383451/استفاده-بهینه-از-بطری-های-خالی www.shabakema.com/video/383450/آموزش-استفاده-درست-از-وسایل www.shabakema.com/video/383448/اجرای-ماشین-های-مجازی-vdi-از-طریق-صفحه-rdweb-228

مکالمه زبان انگلیسی در 90 روز ( عفت بهبود ) - درس چهارم

توضیحات:

www.shabakema.com/video/383487/آموزش-شبیه-سازی-فلزاتی-مثل-طلا-ونقره-در-فتوشاپ
www.shabakema.com/video/383486/آموزش-ساخت-یک-کار-فتوشاپی-زیبا
www.shabakema.com/video/383481/آموزش-ساخت-گوی-رویایی
www.shabakema.com/video/383479/آموزش-ساخت-درخت-کریسمس
www.shabakema.com/video/383477/آموزش-رایگان-فتوشاپ-واردکردن-تصویر-وتوضیحاتdpi
www.shabakema.com/video/383474/آموزش-ساخت-پایه-گلدان
www.shabakema.com/video/383472/آموزش-رایگان-فتوشاپ-آشنایی-با-محیط-فتوشاپ-وتنظیمات
www.shabakema.com/video/383471/آموزش-انتخاب-و-ساخت-رنگ-صحیح-درفتوشاپ%28-حتما-ببینید-%29
www.shabakema.com/video/383469/آموزش-ساخت-آکواریوم
www.shabakema.com/video/383468/آموزش-فتوشاپ-cs6
www.shabakema.com/video/383467/آموزش-رایگان-فتوشاپ-آموزش-بخشcolor-modeوcmyk
www.shabakema.com/video/383466/اسایدی-کردن-تصویر-کانال-dfootage-456
www.shabakema.com/video/383465/آموزش-رایگان-فتوشاپ-آموزش-ابزارprespective%28حتما-ببینید%29
www.shabakema.com/video/383464/اموزش-دوخت-تور-برای-تخت-خواب
www.shabakema.com/video/383463/آموزش-رایگان-فتوشاپ-آموزش-ابزارfreetransform
www.shabakema.com/video/383453/آموزش-بافت-حوله
www.shabakema.com/video/383452/اسباب-بازی-گرانشی
www.shabakema.com/video/383451/استفاده-بهینه-از-بطری-های-خالی
www.shabakema.com/video/383450/آموزش-استفاده-درست-از-وسایل
www.shabakema.com/video/383448/اجرای-ماشین-های-مجازی-vdi-از-طریق-صفحه-rdweb-228