موبایل با قابلیت قدم زدن - شبکه‌ما

این وسیله توسط سید علیرضا میر حبیبی تهیه شده است است این سیستم اولین موبایل با قابلیت حرکت کننده در دنیا می باشد برای دریافت سورس کد...

موبایل با قابلیت قدم زدن

دسته بندی ها:
توضیحات:

این وسیله توسط سید علیرضا میر حبیبی تهیه شده است است

این سیستم اولین موبایل با قابلیت حرکت کننده در دنیا می باشد

برای دریافت سورس کد ویا دیاگرام مدار و از این قبیل موارد به تارنمای اینترنتی دانشگاه اینترنتی مراجعه فرمایید

:آدرس https://www.Daneshgah.ac