ازدواج سالانه 1400 نوعروس البرزی با حمایت کمیته امداد - شبکه‌ما

سالانه 1400 نوعروس البرزی با حمایت کمیته امداد و خیران به خانه بخت میروند تامین 64 درصد کمک جهیزیه محرومان از صدقات البرزی ها

ازدواج سالانه 1400 نوعروس البرزی با حمایت کمیته امداد

دسته بندی ها:
توضیحات:

سالانه 1400 نوعروس البرزی با حمایت کمیته امداد و خیران به خانه بخت میروند

تامین 64 درصد کمک جهیزیه محرومان از صدقات البرزی ها