چراغ پلیس با ATMEGA - شبکه‌ما

این وسیله توسط سید علیرضا میر حبیبی و با استفاده از AVR میکرو کنترلر در سال 2012 ساخته شده است .  

چراغ پلیس با ATMEGA

دسته بندی ها:
توضیحات:

این وسیله توسط سید علیرضا میر حبیبی و با استفاده از AVR میکرو کنترلر در سال 2012 ساخته شده است .