فیلم درام اکشن, نزدیکی ,2018 - شبکه‌ما

ایلا (با بازی دریا زوینر) دختری بیست و چهار ساله، رزتای دیگری است که برای استقلالش، هویتش و عشقش افسار گسیخته است...

فیلم درام اکشن, نزدیکی ,2018

دسته بندی ها:
توضیحات:

ایلا (با بازی دریا زوینر) دختری بیست و چهار ساله، رزتای دیگری است که برای استقلالش، هویتش و عشقش افسار گسیخته است...