ویژه فجر 4-7 / شوک سوم مسعود فراستی: سومین فیلم خوب سال اون هم فیلم متری شش و نیم ! - شبکه‌ما

ویژه فجر 4-7 / شوک سوم مسعود فراستی: سومین فیلم خوب سال اون هم فیلم متری شش و نیم ! ویژه برنامه هفت 37مین جشنواره فیلم...

ویژه فجر 4-7 / شوک سوم مسعود فراستی: سومین فیلم خوب سال اون هم فیلم متری شش و نیم !

توضیحات:

ویژه فجر 4-7 / شوک سوم مسعود فراستی: سومین فیلم خوب سال اون هم فیلم متری شش و نیم !

ویژه برنامه هفت 37مین جشنواره فیلم فجر - 15 بهمن 1397

مسعود فراستى : یک فیلم خوب دیگر به نام «مترى شیش و نیم» دیدم.

 فراستى به دومین فیلم سعید روستایى به نام «متری شیش و نیم» نظر مثبت داد و گفت: اولین فیلم روستایی را دوست نداشتم ولى از «مترى شیش و نیم» خوشم آمد، بازى نوید محمدزاده در دو فیلم «سرخپوست» و «مترى شیش و نیم» خوب است. 

گفتنى است که سعید قطبى زاده دیگر منتقد حاضر در استودیو برنامه هفت به ستایش از فیلم و بازی محمدزاده پرداخت.