ویژه فجر 5-7 / صحبتهای محمدتقی فهیم در واکنش به صحبتهای رئیس جمهور در مورد سینمای ایران - شبکه‌ما

ویژه فجر 5-7 / صحبتهای محمدتقی فهیم در واکنش به صحبتهای رئیس جمهور در مورد سینما ایران ویژه برنامه هفت 37مین جشنواره فیلم فجر - 15...

ویژه فجر 5-7 / صحبتهای محمدتقی فهیم در واکنش به صحبتهای رئیس جمهور در مورد سینمای ایران

توضیحات:

ویژه فجر 5-7 / صحبتهای محمدتقی فهیم در واکنش به صحبتهای رئیس جمهور در مورد سینما ایران

ویژه برنامه هفت 37مین جشنواره فیلم فجر - 15 بهمن 1397