ویژه فجر 6-7 / بازتاب صحبتهای پرویز شهبازی در مورد نقد در نشست خبری و واکنش مسعود فراستی - شبکه‌ما

بازتاب صحبتهای پرویز شهبازی در مورد نقد در نشست خبری و واکنش مسعود فراستی ویژه برنامه هفت 37مین جشنواره فیلم فجر - 15 بهمن 1397  

ویژه فجر 6-7 / بازتاب صحبتهای پرویز شهبازی در مورد نقد در نشست خبری و واکنش مسعود فراستی

توضیحات:

بازتاب صحبتهای پرویز شهبازی در مورد نقد در نشست خبری و واکنش مسعود فراستی

ویژه برنامه هفت 37مین جشنواره فیلم فجر - 15 بهمن 1397