ویژه فجر 8-7 / نقد فیلم جمشیدیه ساخته یلدا جبلی توسط مسعود فراستی و سعید قطبی زاده و محمدتقی فهیم - شبکه‌ما

نقد فیلم جمشیدیه (یلدا جبلی)  توسط مسعود فراستی و سعید قطبی زاده و محمدتقی فهیم ویژه برنامه هفت 37مین جشنواره فیلم فجر - 15 بهمن 1397 سعید قطبی...

ویژه فجر 8-7 / نقد فیلم جمشیدیه ساخته یلدا جبلی توسط مسعود فراستی و سعید قطبی زاده و محمدتقی فهیم

توضیحات:

نقد فیلم جمشیدیه (یلدا جبلی)  توسط مسعود فراستی و سعید قطبی زاده و محمدتقی فهیم

ویژه برنامه هفت 37مین جشنواره فیلم فجر - 15 بهمن 1397

سعید قطبی زاده: این فیلم سعی میکند که مشکلات را از اساس پیدا کند.تلاش و ایده محترم است ولی مشکل فیلم قصه است.

محمد تقی فهیم: دست مایه ای فیلمساز خیلی ضعیف است. ما در این فیلم زنی منفعل و ترسو را داریم .همین زن در زندان تبدیل به ژاندارک میشود.

مسعود فراستی: مشکل جمشیدیه؛ اغراق، کمبود داستان و اینکه فقط به دنبال اشک گرفتن است.