بررسی ویدیویی شهریه مدرسه شاهد - شبکه‌ما

تحصیل دانش آموزان شاهد در مدارس شاهد به صورت رایگان است اما سایر دانش آموزان برای فعالیت ‌های فوق برنامه و کلاس ‌های تقویتی موظف...

بررسی ویدیویی شهریه مدرسه شاهد

توضیحات:

تحصیل دانش آموزان شاهد در مدارس شاهد به صورت رایگان است اما سایر دانش آموزان برای فعالیت ‌های فوق برنامه و کلاس ‌های تقویتی موظف به پرداخت شهریه مدرسه شاهد هستند . در این صفحه به بررسی ویدیویی شهریه مدرسه شاهد پرداخته ایم .

منبع :

www.heyvagroup.com/video/397/tuition-school-shahed.html

برچسب ها: