آبنمای شیشه ای متفاوت با ترکیبی از عناصر طبیعت - شبکه‌ما

بر روی شیشه های این آبنما، بخش هایی از خوشنویسی استاد میرعماد قزوینی حک شده.

آبنمای شیشه ای متفاوت با ترکیبی از عناصر طبیعت

دسته بندی ها:
توضیحات:

بر روی شیشه های این آبنما، بخش هایی از خوشنویسی استاد میرعماد قزوینی حک شده.

طراحی محوطه و فضای پیرامونی این آبنما توسط مهندس شاهرخ غلامپور در راستای ارج نهادن هنر خوشنویسی قزوین، معماری باغ های سنتی ایرانی و نام مینودر شهر قزوین به عنوان دروازه ای از بهشت انجام شده است.