شعر عاشقانه "دریای عاشق" با صدای خانم مژگان م - شبکه‌ما

شعر زیبا و عاشقانه ی دریا با صدای خانم " مژگان م " که به زیبائی اجرا گردیده است.

شعر عاشقانه "دریای عاشق" با صدای خانم مژگان م

توضیحات:

شعر زیبا و عاشقانه ی دریا با صدای خانم " مژگان م " که به زیبائی اجرا گردیده است. با تصویر و تدوین علیرضا امیری در " آریو مدیا"