آموزش جامع طراحی سقف تیرچه بلوک به همراه دتایل (ضخامت و ...) آن - شبکه‌ما

طراحی سقف تیرچه بلوک، بررسی جزئیات سقف تیرچه بلوک (مثل ضخامت سقف و ...

آموزش جامع طراحی سقف تیرچه بلوک به همراه دتایل (ضخامت و ...) آن

دسته بندی ها:
توضیحات:

طراحی سقف تیرچه بلوک، بررسی جزئیات سقف تیرچه بلوک (مثل ضخامت سقف و ...) و نکات اجرایی آن به همراه دانلود دتایل اتوکد
برای دریافت آموزش به آدرس زیر مراجعه کنید:
https://sbz.one/art34