وال پست: ضوابط و جزئیات اجرای وال پست در ساختمانهای بتنی و فولادی - شبکه‌ما

آموزش وال پست درساختمان؛ بررسی جزئیات و چگونگی اجرای وال پست براساس ضوابط آیین نامه ای، بررسی کامل دیتیل وال پست و نحوه انتخاب آن...

وال پست: ضوابط و جزئیات اجرای وال پست در ساختمانهای بتنی و فولادی

دسته بندی ها:
توضیحات:

آموزش وال پست درساختمان؛ بررسی جزئیات و چگونگی اجرای وال پست براساس ضوابط آیین نامه ای، بررسی کامل دیتیل وال پست و نحوه انتخاب آن در ساختمان های بتنی و فولادی
برای دریافت کامل آموزش به آدرس زیر مراجعه کنید: 
https://sbz.one/art30