ضریب رفتار سازه: مفهوم، روش محاسبه و عوامل مؤثربر آن - شبکه‌ما

ضریب رفتار سازه (ساختمان): مفهوم، محاسبه ( به روش نیومارک، ...

ضریب رفتار سازه: مفهوم، روش محاسبه و عوامل مؤثربر آن

دسته بندی ها:
توضیحات:

ضریب رفتار سازه (ساختمان): مفهوم، محاسبه ( به روش نیومارک، ...) و عوامل مؤثر( ضریب اضافه مقاومت، ضریب شکل‌پذیری، ضریب نامعینی) بر آن مطابق استاندارد 2800
برای دریافت این آموزش به ادرس زیر مراجعه کنید:
https://sbz.one/art42