بررسی ویدیویی کارنامه سبز کنکور سراسری - شبکه‌ما

کارنامه سبز که به اون کارنامه نهایی یا محرمانه نیز می گویند ، بعد از اعلام نتایج انتخاب رشته کنکور سراسری در اختیار داوطلبان قرار...

بررسی ویدیویی کارنامه سبز کنکور سراسری

توضیحات:

کارنامه سبز که به اون کارنامه نهایی یا محرمانه نیز می گویند ، بعد از اعلام نتایج انتخاب رشته کنکور سراسری در اختیار داوطلبان قرار می گیرد . این کارنامه در واقع همان فرم انتخاب رشته داوطلبان است که تمامی انتخاب های داوطلبان را در مقایسه با رتبه نفر آخر پذیرفته شده در همان کد رشته محل انتخابی نشان می دهد . در این صفحه به بررسی ویدیویی کارنامه سبز کنکور سراسری پرداخته ایم .

منبع :

www.heyvagroup.com/video/405/Final-Workbook-konkur-sarasari.html