دستگیری عوامل حمله تروریستی دربندرامام خمینی(ره) - شبکه‌ما

پلیس استان خوزستان موفق به دستگیری عوامل حمله تروریستی دربندرامام خمینی(ره)شد.

دستگیری عوامل حمله تروریستی دربندرامام خمینی(ره)

دسته بندی ها:
توضیحات:
پلیس استان خوزستان موفق به دستگیری عوامل حمله تروریستی دربندرامام خمینی(ره)شد.