بررسی ویدیویی لیست رشته های کنکور سراسری تجربی - شبکه‌ما

هر سال بعد از اعلام نتایج اولیه کنکور سراسری داوطلبای کنکور تجربی منتظر مرحله انتخاب رشته کنکور سراسری هستند .

بررسی ویدیویی لیست رشته های کنکور سراسری تجربی

توضیحات:

هر سال بعد از اعلام نتایج اولیه کنکور سراسری داوطلبای کنکور تجربی منتظر مرحله انتخاب رشته کنکور سراسری هستند . سازمان سنجش در این مرحله با انتشار دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری لیست رشته های کنکور تجربی را به همراه ظرفیت رشته محل ها و سایر ضوابط و شرایط منتشر می کند . در این صفحه به بررسی ویدیویی لیست رشته های کنکور سراسری تجربی پرداخته ایم .

منبع :

www.heyvagroup.com/video/403/the-list-field-tajrobi-konkur-.html