بررسی ترکیب سیستم سازه ای مختلف در ارتفاع به همراه یک مثال کاربردی - شبکه‌ما

آموزش جامع ترکیب سیستم سازه ای مختلف در ارتفاع؛ بررسی زمان تناوب و ضریب رفتار سازه برای سیستم های مختلف در ارتفاع و ضوابط  موجود...

بررسی ترکیب سیستم سازه ای مختلف در ارتفاع به همراه یک مثال کاربردی

دسته بندی ها:
توضیحات:

آموزش جامع ترکیب سیستم سازه ای مختلف در ارتفاع؛ بررسی زمان تناوب و ضریب رفتار سازه برای سیستم های مختلف در ارتفاع و ضوابط  موجود در استاندارد 2800 
برای دریافت این آموزش به ادرس زیر مراجعه کنید:
https://sbz.one/art47