قرمز شدن تیر در ایتبس؛ اصلاح ضریب سختی پیچشی تیرهای بتنی و رفع پیغام o/s - شبکه‌ما

بررسی و رفع مشکل قرمز شدن تیر در ایتبس؛ آموزش گام به گام رفع مشکل قرمز شدن تیر در ایتبس با ضریب اصلاح سختی پیچشی...

قرمز شدن تیر در ایتبس؛ اصلاح ضریب سختی پیچشی تیرهای بتنی و رفع پیغام o/s

دسته بندی ها:
توضیحات:

بررسی و رفع مشکل قرمز شدن تیر در ایتبس؛ آموزش گام به گام رفع مشکل قرمز شدن تیر در ایتبس با ضریب اصلاح سختی پیچشی تیر بتنی
برای دریافت این آموزش به آدرس زیر مراجعه کنید:
https://sbz.one/art49