پودر آبگریز کننده ملات وبتن - شبکه‌ما

HADID HYDROPHOB-P پودر آب گریز کننده بتن و ملات نوعی ماده آب بند کننده می باشد که تمامی خلل و فرج  بتن را آب گریز می نماید.

پودر آبگریز کننده ملات وبتن

توضیحات:

HADID HYDROPHOB-P

پودر آب گریز کننده بتن و ملات

نوعی ماده آب بند کننده می باشد که تمامی خلل و فرج  بتن را آب گریز می نماید.  این پودر ضمن ایجاد روانی در بتن و بهبود خواص رئو لوژی آن و در نتیجه امکان ساخت بتن با نسبت آب به سیمان 4/. خود نیز بصورت یک پر کننده بسیار ریز دانه عمل می کند که بشدت آب گریز نیز هست. میزان آب گریزی این ماده بقدری است که اگر مقداری از این ماده را در لیوان آب ریخته و سعی در بهم زدن آن با انگشت خود نمایید به هیچ وجه انگشت شما خیس نمی شودhttp://www.hadidfam.com.