بررسی اقتصاد خرد قسمت اول - شبکه‌ما

اولین ویدیو از درس اقتصاد اگر کیفیت فایل پایینه معذرت میخوام در سری های بعد سعی میکنم کیفیت بهتر بشه اگر سوالی دارید به همین...

بررسی اقتصاد خرد قسمت اول

توضیحات:

اولین ویدیو از درس اقتصاد اگر کیفیت فایل پایینه معذرت میخوام در سری های بعد سعی میکنم کیفیت بهتر بشه اگر سوالی دارید به همین ایدی بالا ارسال کنید تا در ویدیو بعد بررسی بشه