اسرار شگفت انگیز برجام از زبان مسئولین آمریکایی ( مو به تنم سیخ شد ) - شبکه‌ما

مسئولین آمریکایی اصلا باور نمی کردند که دیپلماتهای ایرانی همچنین توافقی انجام دهند.

اسرار شگفت انگیز برجام از زبان مسئولین آمریکایی ( مو به تنم سیخ شد )

توضیحات:

مسئولین آمریکایی اصلا باور نمی کردند که دیپلماتهای ایرانی همچنین توافقی انجام دهند.