بررسی ویدیویی دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد سراسری - شبکه‌ما

داوطلبان مجاز به انتخاب رشته محل های دانشگاه های سراسری با مطالعه دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد سراسری از شرایط و ضوابط شرکت در این...

بررسی ویدیویی دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد سراسری

توضیحات:

داوطلبان مجاز به انتخاب رشته محل های دانشگاه های سراسری با مطالعه دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد سراسری از شرایط و ضوابط شرکت در این مرحله با خبر شده و می بایست بر اساس آن فرم اینترنتی مربوطه را تکمیل نمایند . در این صفحه به بررسی ویدیویی دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد 98 می پردازیم . 

منبع :

www.heyvagroup.com/video/407/Masters-course-selection-booklet.html