بررسی ویدیویی دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد آزاد - شبکه‌ما

مرکز سنجش و پذیرش دانشگاه آزاد با انتشار دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد آزاد ضمن معرفی لیست رشته محل های مختلف ، شرایط و ضوابط شرکت در این...

بررسی ویدیویی دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد آزاد

توضیحات:

مرکز سنجش و پذیرش دانشگاه آزاد با انتشار دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد آزاد ضمن معرفی لیست رشته محل های مختلف ، شرایط و ضوابط شرکت در این مرحله را ارائه می کند . در این صفحه به بررسی ویدیویی دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد 98 می پردازیم .

منبع :

www.heyvagroup.com/video/408/Azad-university-masters-course-selection-booklet.html