کنترل پراید از طریق اینترنت - شبکه‌ما

این سیستم توسط سید علیرضا میر حبیبی با استفاده از میکرو کنترلر در سال 2013 ساخته شده است .   

کنترل پراید از طریق اینترنت

دسته بندی ها:
توضیحات:

این سیستم توسط سید علیرضا میر حبیبی با استفاده از میکرو کنترلر در سال 2013 ساخته شده است .