آينوتي چيست؟بهترين شركت دانش بنيان كشور ومناسب ترين جهت فعاليت و درآمدزايي - شبکه‌ما

آينوتي به دو منظور ايجاد شد  ١-كسب و كار نوپا ايجاد كننده تحول در بازار٢-ايجاد اشتغال و درآمدزايي براي عموم مردم و همچنين جلوگيري از...

آينوتي چيست؟بهترين شركت دانش بنيان كشور ومناسب ترين جهت فعاليت و درآمدزايي

دسته بندی ها:
توضیحات:

آينوتي به دو منظور ايجاد شد  ١-كسب و كار نوپا ايجاد كننده تحول در بازار٢-ايجاد اشتغال و درآمدزايي براي عموم مردم و همچنين جلوگيري از قطع درختان و حفظ محيط زيست