لیفت بینی با نخ - شبکه‌ما

لیفت بینی با نخ روشی نوین برای اصلاح ناموزونی بینی بدون نیاز به جراحی است .

لیفت بینی با نخ

توضیحات:

لیفت بینی با نخ روشی نوین برای اصلاح ناموزونی بینی بدون نیاز به جراحی است .در این روش از نخ های قابل جذب توسط بدن برای اصلاح یکسری موارد در بینی استفاده می شود و نتایج به صورت موقت است و حدود یک سال ماندگاری دارد .