وصف حال این روزای ما در صف های طویل ؟! - شبکه‌ما

در این روزها که همه ما در صف های طویل ساعت ها برای خرید گوشت می ایستیم ..

وصف حال این روزای ما در صف های طویل ؟!

دسته بندی ها:
توضیحات:

در این روزها که همه ما در صف های طویل ساعت ها برای خرید گوشت می ایستیم ..مهران مدیری چند سال پیش انگار میدونست چه اتفاقی قراره برامردم بیوفته..