حمله ی 5 شیر به یک بوفالو - شبکه‌ما

همگی ما سلطان جنگل را شیر می دانیم و دلیل آن قدرتمند بودن شیر و همچنین توانایی غلبه بر اکثر حیوانات دیگر است .

حمله ی 5 شیر به یک بوفالو

دسته بندی ها:
توضیحات:

همگی ما سلطان جنگل را شیر می دانیم و دلیل آن قدرتمند بودن شیر و همچنین توانایی غلبه بر اکثر حیوانات دیگر است . اما حیواناتی در جنگل وجود دارند که با وجود داشتن جسه ای به اندازه ی شیر ، قدرت بسیار بیشتری از او دارند و می توانند به خوبی  مقاومت کنند . در این ویدیو شما شاهد صحنه ی حمله ی 5 شیر به یک بوفالوی تنها به صورت دسته ای خواهید بود . این بوفالو تا آخرین لحظه مقاومت می کند و با این که آسیب جدی دیده است ، از حرکت نمی افتاد و سعی می کند از دست این شیر ها فرار کند و یا آنها را از بین ببرد .