دوربین مخفی افتادن تابلو تبلیغاتی - شبکه‌ما

یه نفر از رهگذران درخواست می کنه تابلوی مورد نظر را با طناب کشیده تا در محل مستقر بشه ولی تابلوی فوق روی سر یه کارگر...

دوربین مخفی افتادن تابلو تبلیغاتی

دسته بندی ها:
توضیحات:

یه نفر از رهگذران درخواست می کنه تابلوی مورد نظر را با طناب کشیده تا در محل مستقر بشه

ولی تابلوی فوق روی سر یه کارگر برخورد می کنه و عکس العمل مردم در این لحظه دیدنی میشه