عجب موتو رسیکلت خفنی !!! - شبکه‌ما

تکنولوژی ساخت وسایل نقلیه با توجه وضعیت ترافیکی شهرهای بزرگ پیشرفت کرده تا جایی که محققان و ساتزندگان خودرو و موتور سیکلت دست ساخت چنین...

عجب موتو رسیکلت خفنی !!!

توضیحات:

تکنولوژی ساخت وسایل نقلیه با توجه وضعیت ترافیکی شهرهای بزرگ پیشرفت کرده تا جایی که محققان و ساتزندگان خودرو و موتور سیکلت دست ساخت چنین موتور سیکلت مجهز و پیشرفته و در ضمن کاربردی زده اند ..