اول نون میده بعد شکارش میکنه !!جالبه - شبکه‌ما

حیوانات شکارچی از روش های مختلفی برای شکار استفاده می کنند ..

اول نون میده بعد شکارش میکنه !!جالبه

توضیحات:

حیوانات شکارچی از روش های مختلفی برای شکار استفاده می کنند ..و این پرنده با دام گذاری طعمه خودش رو به موقع شکار می کنه ..جالبه