مقایسه قیمت خودرو در اورپا و ایران توسط یک هموطن مقیم اروپا-چقدر تفاوت!!!؟؟؟ - شبکه‌ما

قیمت سرسام آور خودرو در بازار این روزهای ایران هر ایرانی را وادار به مقایسه این قیمتها با کشور های دیگر می کند ...

مقایسه قیمت خودرو در اورپا و ایران توسط یک هموطن مقیم اروپا-چقدر تفاوت!!!؟؟؟

توضیحات:

قیمت سرسام آور خودرو در بازار این روزهای ایران هر ایرانی را وادار به مقایسه این قیمتها با کشور های دیگر می کند ...پراید 53میلیونی و خودرو های پیشرفته اروپایی هم قیمت شدند ..!!!؟؟جای تاسف و تفکر و تامل داره..