احساس مسئولیت نسبت به حیوانات - شبکه‌ما

هنوز هم انسانیت و عطوفت دربین انسانها وجود داره به طوری که در این کلیپ شاهد کمک به حیواناتی خواهید بود که توسط مردم از شرایط...

احساس مسئولیت نسبت به حیوانات

دسته بندی ها:
توضیحات:

هنوز هم انسانیت و عطوفت دربین انسانها وجود داره

به طوری که در این کلیپ شاهد کمک به حیواناتی خواهید بود که توسط مردم از شرایط بد نجات پیدا کردند.