دوربین مخفی سر و صدا در کتابخانه - شبکه‌ما

در این دوربین مخفی یه نفر در کتابخانه پشت سر افرادی که مشغول کتاب خواندن هستند می نشینه و مشغول خوردن تنقلات میشه با سر و...

دوربین مخفی سر و صدا در کتابخانه

دسته بندی ها:
توضیحات:

در این دوربین مخفی یه نفر در کتابخانه پشت سر افرادی که مشغول کتاب خواندن هستند می نشینه و مشغول خوردن تنقلات میشه

با سر و صدایی که ایجاد می کنه باعث تعجب و خندۀ سایرین میشه.