دوربین مخفی پلیس و کارگر قلابی - شبکه‌ما

در این دوربین مخفی یک ماکت شبیه کارگری که مشغول کارکردن روی زمین نشسته وسط خیابان قرار می دهند تا ماشین هایی که قصد عبور دارند...

دوربین مخفی پلیس و کارگر قلابی

دسته بندی ها:
توضیحات:

در این دوربین مخفی یک ماکت شبیه کارگری که مشغول کارکردن روی زمین نشسته وسط خیابان قرار می دهند

تا ماشین هایی که قصد عبور دارند با دیدن این کارگر متوقف شوند. همین موقع خودروی پلیس از راه میرسه و به اتومبیل جلویی میگه حرکت کن

رانندۀ بی خبر به پلیس میگه ولی اونجا کارگر داره کار می کنه نمیتونم عبور کنم، در این هنگام که با پلیس درحال صحبت کردنه، یه نفر دیگه با طناب اون ماکت رو از محل به کنار میزنه تا وقتی راننده خواست اون کارگر رو نشون بده ضایع بشه!