نجات از خودکشی در 30 ثانیه - شبکه‌ما

شخصی کنار پنجره ساختمانی در طبقه بالا به قصد خودکشی نشسته بود تا اینکه با حضور به موقع فرد دیگری که از پشت بام به...

نجات از خودکشی در 30 ثانیه

دسته بندی ها:
توضیحات:

شخصی کنار پنجره ساختمانی در طبقه بالا به قصد خودکشی نشسته بود تا اینکه با حضور به موقع فرد دیگری که از پشت بام به آهستگی با طناب خود را به پاشین رسونده و اون فرد رو به داخل خانه پرت می کنه تا مانع خودکشی بشه.

برچسب ها: