چطوری با باطری و یک زرورق آدامس میشه آتیش روشن کرد - شبکه‌ما

با استفاده از یک زرورق ادامس  ویک باطری به راحتی میتونید آتیش روشن کنید

چطوری با باطری و یک زرورق آدامس میشه آتیش روشن کرد

دسته بندی ها:
توضیحات:

با استفاده از یک زرورق ادامس  ویک باطری به راحتی میتونید آتیش روشن کنید