حضور شهرام شب پره در برنامه زنده تلویزیونی ایران!!؟ - شبکه‌ما

حتمن شهریاری مجری با سابقه و قدیمی را می شناسید کسی که سالها به همراه سید محمد رضا حسینی مسابقه بزرگ را اجرا می کردند...

حضور شهرام شب پره در برنامه زنده تلویزیونی ایران!!؟

دسته بندی ها:
توضیحات:

حتمن شهریاری مجری با سابقه و قدیمی را می شناسید کسی که سالها به همراه سید محمد رضا حسینی مسابقه بزرگ را اجرا می کردند ..و ناگهان از صفحه تلویزین و برنامه ها حذف شد !! از زبان خودش بشنوید یکی از دلایلش چه بوده ..