اافشا گری از فساد مالی برخی مردان دولتی درمیز گرد ((عدالت در اغما)) با حضور پیام فضلی نژاد و میلاد گودرزی.دانشگاه تهران اسفند97 - شبکه‌ما

12 اسفند 97 میزگردی در دانشگاه تهران با حضور دانشجویان و فعالان سیاسی تشکیل شد که پیام فضلی نژاد و میلاد گودرزی افشاگری می کنند...

اافشا گری از فساد مالی برخی مردان دولتی درمیز گرد ((عدالت در اغما)) با حضور پیام فضلی نژاد و میلاد گودرزی.دانشگاه تهران اسفند97

دسته بندی ها:
توضیحات:

12 اسفند 97 میزگردی در دانشگاه تهران با حضور دانشجویان و فعالان سیاسی تشکیل شد که پیام فضلی نژاد و میلاد گودرزی افشاگری می کنند ...