سفر به اعماق دریا - شبکه‌ما

سفر با زیر دریایی یکی از آرزوهای هر کاشفی می تواند باشد برای رسیدن به آرزوها لازم نیست ملوان یا کارشناس باشید تنها لازم است...

سفر به اعماق دریا

دسته بندی ها:
توضیحات:

سفر با زیر دریایی یکی از آرزوهای هر کاشفی می تواند باشد برای رسیدن به آرزوها لازم نیست ملوان یا کارشناس باشید تنها لازم است به اندونزی سفر کنید و با زیر دریایی تفریحی به زیر آب بروید.