آهنگ رمئو و ژولیت از پطروس تیت - شبکه‌ما

آهنگ رمانتیک رمئو و ژولیت - شعر و تنظیم از پطروس تیت : چراغا خوابیده بودن، شعله هاشون مرده بودن - آینه های شکسته رو،...

آهنگ رمئو و ژولیت از پطروس تیت

دسته بندی ها:
توضیحات:

آهنگ رمانتیک رمئو و ژولیت - شعر و تنظیم از پطروس تیت : چراغا خوابیده بودن، شعله هاشون مرده بودن - آینه های شکسته رو، کنار هم چیده بودن - آخ که چقد خوابم میاد، مثل اینکه مرگم میاد - آخ که چقد مرگم میاد، مثل اینکه خوابم میاد - رمئو ژولیت، پیش ما کی باشن - لی لی و مجنون، پیش ما کی باشن ... تو شهر عشق ما گم شدیم، زیر نئون رنگ انار - شب مثل شیشه سیاست ترک نداره سنگ بیار - شمعی توی سقاخونه، پیکی توی یه میخونه - منو تو عاشق همیم، هر دو گرفتار غمیم.