آهنگ دیروز از بیتل ها- با عکس نوشته های میم نون راهی - شبکه‌ما

[زنده دنیاست محض باورها باورم کن کنون...نه آخرها من از اول به اشک کوثر تو مست بودم نه جام دیگرها به خدایی که آفریده تو...

آهنگ دیروز از بیتل ها- با عکس نوشته های میم نون راهی

دسته بندی ها:
توضیحات:

زنده دنیاست محض باورها  باورم کن کنون...نه آخرها  من از اول به اشک کوثر تو  مست بودم نه جام دیگرها  به خدایی که آفریده تو را  چشمه کوثرند دخترها  دکتر مسعود نوروزی راهی (میم نون راهی)  <a href='/tag/index/title/%D9%85%DB%8C%D9%85_%D9%86%D9%88%D9%86_%D8%B1%D8%A7%D9%87%DB%8C'>#میم_نون_راهی</a>  <a href='/tag/index/title/%D9%85%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF_%D9%86%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%B2%DB%8C_%D8%B1%D8%A7%D9%87%DB%8C'>#مسعود_نوروزی_راهی</a>  <a href='/tag/index/title/%D8%AF%D8%AE%D8%AA%D8%B1'>#دختر</a>  <a href='/tag/index/title/%DA%A9%D9%88%D8%AB%D8%B1'>#کوثر</a>

زنده دنیاست محض باورها
باورم کن کنون...نه آخرها
من از اول به اشک کوثر تو
مست بودم نه جام دیگرها
به خدایی که آفریده تو را
چشمه کوثرند دخترها
دکتر مسعود نوروزی راهی (میم نون راهی)
#میم_نون_راهی
#مسعود_نوروزی_راهی
#دختر
#کوثر