تور اکراین 98 با آژانس یاس پرواز - شبکه‌ما

 شهرهای  اکراین از زیباترین شهرهای اروپا از نظر تاریخی  و فضای طبیعی  هستند .

تور اکراین 98 با آژانس یاس پرواز

دسته بندی ها:
توضیحات:

 شهرهای  اکراین از زیباترین شهرهای اروپا از نظر تاریخی  و فضای طبیعی  هستند .آژانس یاس پرواز با برپایی توراکراین امکانی را فراهم آورده تا با شرایط استثنایی امکان این سفر جذاب را برای تمامی افراد  از نظر سطح درآمدی فراهم نماید. این شرایط به صورت اقساطی بوجود آمده است که بسیار جالب است.