آیا پاگنده ها واقعی هستند؟ - شبکه‌ما

چند ماه پیش پس از مدت ها دوباره پاگنده ها را در تیتر اخبار دیدیم.

آیا پاگنده ها واقعی هستند؟

دسته بندی ها:
توضیحات:
چند ماه پیش پس از مدت ها دوباره پاگنده ها را در تیتر اخبار دیدیم. در این خبرها عده ای از محققین عکس ها، ویدیو ها و نمونه هایی واقعی از دی ان ای پا گنده ها را به نمایش گذاشتند. مجله علمی Denovo گزارش این محققین را چاپ کرده است. نظر شما درباره پاگنده ها چیست؟ فکر می کنند که واقعی هستند؟ یا فقط خطای دید یا ساخته ذهن بشر هستند؟ از این موجودات عجیب در محل زندگی شما هم وجود دارد؟ موجودات عجیب فرهنگ ایرانی چیست؟