یک قدم تا بهشت - برداشت هفدهم - شبکه‌ما

صدقات کجا میرود؟ توزیع گوشت منجمد بین مددجویان کمیته امداد با صدقات البرزی ها.تا کنون 13 تن گوشت توزیع شده و این روند ادامه دارد...

یک قدم تا بهشت - برداشت هفدهم

دسته بندی ها:
توضیحات:

صدقات کجا میرود؟

توزیع گوشت منجمد بین مددجویان کمیته امداد با صدقات البرزی ها.تا کنون 13 تن گوشت توزیع شده و این روند ادامه دارد...